Potenciem les capacitats de les persones

 

Planifiquem activitats amb una visió de futur per al desenvolupament i necessitats de les persones que poden ser productives o no. 

 

Es treballa per a què cada persona tingui un programa propi i diferent a la resta i per això, també ens obrim a la comunitat ja que a partir de valorar els interessos, necessitats i capacitats potenciem que les persones puguin realitzar voluntariat a escoles, residències i altres entitats del territori i així aconseguim fer xarxa.

 

D'aquesta manera, amb el treball terapèutic no només es treballa capacitar a les persones segons les seves aptituds sinó que també es treballa la inclusió, la realització personal i la relació amb la comunitat, entre d'altres.