Cap a uns nous habitatges

Recollim i fem seguiment de les necessitats d'habitatge de les persones i famílies de l'entitat. Treballem en diferents línies: busquem finançament per oferir un lloguer social a les persones que viuen soles o volen fer-ho, cercem pisos buits per poder oferir pisos tutelats, etc. 

 

Un pas més

Prèviament al fet de viure sol potenciem al màxim l'autonomia de les persones amb el projecte "Un pas més". Consisteix en la realització de tallers de la vida diària per fomentar l'autonomia de les persones, en especial en tot allò que els hi serà útil si volen independitzar-se, com per exemple: tallers d'economia domèstica, de medicació, de feines de la llar, de compra, etc.