• La música és un llenguatge universal que facilita l’expressió i la comunicació sense l’ús de paraules, la qual cosa és molt beneficiosa pels infants amb dificultats en el llenguatge. Alhora, també és una eina poderosa per millorar la parla i complementar la feina dels i les logopedes.
  • La música evoca emocions i estats d’ànim, la qual cosa permet dissenyar propostes per estimular i canalitzar les emocions o relaxar els infants. Per exemple, es pot reduir l’angoixa a través de l’ús d’instruments de percussió o expressar l’alegria jugant amb tempos ràpids.
  • La música millora les habilitats motrius. Activitats com jocs rítmics de percussió amb diferents parts del cos o la creació de danses creatives potencien el desenvolupament motriu dels infants.
  • La música afavoreix la interacció social en fomentar l'atenció, l'escolta i la participació activa, sobretot quan es tracta de cantar i ballar junts.