L'Àrea de Salut realitzarà seguiments i programes de salut a les persones de l'entitat.

Aquesta nova àrea coordinarà totes aquelles accions que ja s'estaven realitzant a Alba referent a la salut de les persones. 
 

Maria Planas
Gestora àrea de salut
Medicina
mplanas@aalba.cat