Contem amb col·labors externs voluntaris que ens ajuden apendre decidisons i ens assessoren en certs àmbits de l'entitat.