A banda de les mesures que s'explicaran a continuació, és important tenir claar que l’acció més important de prevenció per evitar els contagis és el RENTAT DE MANS!!!!

ÚS OBLIGATORI DE MASCARETES I GUANTS:

  • Es facilitaran mascaretes de prevenció (quirúrgiques, de roba o FFPP1) a totes les persones d’atenció directa, SAD, servei de neteja, bugaderia, cuina i professionals que no estiguin fent teletreball (els serveis que actualment estan en funcionament a l'entitat)

  • Les mascaretes seran unipersonals i en cap cas es podran compartir entre professionals. És responsabilitat dels professionals tenir-ne cura, rentar-les (en cas que siguin de roba) i evitar-ne la seva pèrdua.
  • També es facilitaran guants per a treballar que seran d'un sol ús. Cada servei tindrà el material dels guants a mà dels treballadors perquè aquests en puguin fer ús. Els guants de plàstic es reciclaran a posteriori al contenidor de reciclatge pertinent.
  • Més avall teniu un vídeo on s'indica com treure's i posar-se els guants adecuadament, així com les mascaretes.

ROBA DE TREBALL

  • És obligatori l'ús de roba de màniga llarga per tal d'evitar el contacte directe amb la pell entre persones, objectes o superfícies.

  • Cal portar una roba específica per treballar i serà diferent a la roba del carrer. Per tant, a l'iniciar l'activitat laboral el professional es canviarà amb la roba laboral que NO haurà tingut contacte amb l'exterior. 

FUNCIONAMENT DELS CENTRES:

  • S’està valorant una reestructuració dels torns actuals, especialment a les llars, per tal de reduir el nombre de persones que estan entrant i sortint a les llars o que tenen contacte amb les persones. Si hi ha menys rotació de persones minimitzem el risc de contagis. Properament informarem de la possibilitat d'aquestaa acció. 

EFECTES PERSONALS:

  • Amb l'objectiu de minimitzar el contacte d'objectes de l'exterior amb l'interior de les llars o serveis, els professionals haran de deixar a les taquilles o espais adaptats tots els efectes personals que portin de fora com claus, bolsos, diners o MÒBIL. 
  • Remarcar especialment NO portar el mòbil en l'espai de feina, ja que s'ha detectat que és una de les vies de contagi del coronavirus al ser un objecte que prové de l'exterior que es manipula amb les mans i de vegades per més d'una persona.


Protocol general que ha de conèixer qualsevol professional que treballa al Grup Alba i s'incorpora físicament al seu lloc de treball. Es dona resposta a preguntes com: quin material haig d'utilitzar? Qui me'l facilita? Quines mesures haig de prendre al meu lloc de treball? 
 
El curs de formació sobre el COVID19 és obligatori per a tots els treballadors d'Alba. Un cop fet el curs online us heu de descarregar un certificat i fer-lo arribar a la Mar de formació / formacio@aalba.cat
El material dels EPIs que es necessiti des dels serveis caldrà demanar-lo a la persona referència o a la Pilar Seriol / manteniment@aalba.cat
 Alguns serveis i àrees de l'entitat tenen protocols específics per la seva peculiaritat o pel tipus d'atenció o servei que ofereixen a persones. És important que a banda del protocol general també es tingui en compte cada protocol específic.


Us compartim algunes recomanacions i consells elaborats pel nostre psicòleg Albert Estebal en relació a la gestió emocional en temps de COVID19 i la gestió dels confictes al lloc de treball. 

El material dels EPIs que es necessiti des dels serveis caldrà demanar-lo a la persona referència de l'àrea o a la Pilar Seriol / manteniment@aalba.cat
- Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19
Es recomana portar-lo sempre que es realitzi un desplaçament juntament amb el certificat de l'empresa.

- Certificat d'autorització del GRUP ALBA per a desplaçaments dels seus professionals.
Cal que el porti tot aquell professional d'Alba que necessiti realitzar desplaçaments per anar a treballar.
a) Certificat específic i nominal. Demanar-lo a cmiro@aalba.cat
b) Certificat general del Grup Alba.