Aquestes són les vies a través de les quals pots fer la denúncia:
 
VIA ANALÒGICA

Formulàri físic (escrit): El podeu demanar a la recepció del Grup Alba. 
Reunió (oral): Escull una persona amb la que et sentis còmode/a o en qualsevol cas, amb la Núria Castellà. 
Telèfon (oral): T 973 312 221 · Demaneu a per la persona amb la qui us sentiu més comodes. 
VIA DIGITAL 
 
Formulari en línia (escrit): Es tracta d'un formulari al qual tindreu accés fent clic al següent botó. "Fes una denúncia".
 


 


Accés en línea a la Bústia Ètica i de Bon govern del Grup Alba


FES UNA DENÚNCIA

 
Si has detectat una mala praxi pots enviar informació a través d'aquest canal
que garanteix la teva confidencialitat. Recorda: Si vols, pots fer una denúncia anònima. 
Per formalitzar la denúncia només cal que omplis aquells camps obligatoris marcats amb un (*). 

 

Documents que poden ajudar-te a identificar quins fets són denunciables:
 
Consulta els valors, principis ètics, per la transparència i pel bon govern del Grup Alba. Clica per saber-ne més. 

 
Consulta el Protocol de Prevenció i Abordatge de l'Assetjament
 
Consulta què és un conflicte d'interessos.
 

Què has de saber per fer una denúncia: 
 
Si vols saber quins fets són denunciables i qui pot denunciar-los fent ús d'aquest canal en totes les seves tipologies tant analògiques com virtuals aquest document pot ser del teu interès. 
 
Aquesta Bústia Ètica i de Bon Govern garanteix la confidencialitat. Descobreix les garanties generals del "canal de queixes" tant per a les persones denunciades com per a les denunciants.

FAQ'S CANAL DE DENÚNCIES: 

Sí. El canal de denúncies del Grup Alba permet realitzar denúncies de forma anònima. Per fer-ho recomanem l’ús de la via digital o la via analògica del telèfon. 


 

Un cop rebuda la denúncia s’inclou en el registre de denúncies. Posteriorment, l’equip de Responsabilitat Social Corporativa (RSO) analitzarà la denúncia i decidirà si ha d’iniciar-se una investigació o bé pot arxivar-se la denúncia. En el cas d'iniciar-se una investigació en un termini màxim de 3 mesos ens comprometem a tenir la resolució final de la denúncia. 
En el cas que s'hagi formalitzat una denúncia i que l'equip d'RSO necessiti més informació per poder esclarir els fets, aquest pot demanar una entrevista tant a la persona denunciada com a la persona denunciant per tenir més informació i donar més garanties per a la resolució final de la denúncia.


 

Les dades de caràcter personal facilitades a l'objecte de la denúncia seran tractades de conformitat amb la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per finalitats legítimes i específics amb relació a la investigació que pugui sorgir com a conseqüència de la denúncia, no s'utilitzaran per finalitats incompatibles.


 

Les denúncies falses contribueixen a malmetre la credibilitat de les denúncies que no són falses. Per això el Grup Alba podrà adoptar mesures legals contra aquelles persones que formulin denúncies falses o de mala fe. 


 

La persona denunciada ha de tenir constància de què existeix una denúncia en la seva contra. Per això abans de la resolució final de la denúncia s’informarà la persona de què ha estat denunciada i del contingut de la denúncia. 
Sempre es tindrà en compte la presumpció d'innocència de la persona denunciada i totes les versions possibles dels fets.


 

Són admissibles les denúncies sense proves més enllà del testimoni de la persona denunciant. Recordem que les denúncies han de realitzar-se de bona fe, han d'estar fundades en l'existència d'inicis racionals d'un acte il·lícit, delictiu i/o contrari al Codi Ètic, per tant, és recomanable que estiguin suportades per proves documentals obtingudes per la persona denunciant de forma lícita.