Aquestes són les vies a través de les quals pots fer la denúncia
Telèfon (oral): 973
Formulàri físic (escrit): El podeu demanar a la recepció del Grup Alba. 
Reunió (oral): Despatx, persona + horari 

 
Formulari en línia (escrit): Es tracta d'un formulari al qual tindreu accés fent clic al següent botó. "Fes una denúncia".
Documents que poden ajudar-te a identificar quins fets són denunciables:
 
El canal de denúncies correspon a una de les mesures que té Grup Alba per vetllar pel compliment dels seus valors, principis ètics, per la transparència i el bon govern si vols tenir-ne coneixement consulta el següent enllaç. 
CXVLKXCVJLKCJLK

PREGUNTES FREQÜENTS

 

Sí. El canal de denúncies del Grup Alba permet realitzar denúncies de forma anònima. Per fer-ho recomanem l’ús de la via digital o la via analògica del telèfon. 


 

Les dades de caràcter personal facilitades a l'objecte de la denúncia seran tractades de conformitat amb la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per finalitats legítimes i específics amb relació a la investigació que pugui sorgir com a conseqüència de la denúncia, no s'utilitzaran per finalitats incompatibles.


 

Un cop rebuda la denúncia  s’inclou en el registre de denúncies. Posteriorment, l’equip de Responsabilitat Social Corporativa (RSO) analitzarà la denúncia i decidirà si ha d’iniciar-se una investigació o bé pot arxivar-se la denúncia. En el cas d'iniciar-se una investigació en un termini màxim de 3 mesos ens comprometem a tenir la resolució final de la denúncia. 


 

Les denúncies falses contribueixen a malmetre la credibilitat de les denúncies que no són falses. Per això el Grup Alba podrà adoptar mesures legals contra aquelles persones que formulin denúncies falses o de mala fe. 


 

La persona denunciada ha de tenir constància de què existeix una denúncia en la seva contra. Per això abans de la resolució final de la denúncia s’informarà a la persona de què ha estat denunciada i del contingut de la denúncia.