DOCUMENTS D'INTERÈS


Certificats i documents oficials necessaris per declarar de forma responsable que l’activitat que s’està fent és una de les autoritzades per l’estat d’alarma. El seu ús facilita a les policies locals i als Mossos d’Esquadra la comprovació del mateix.

Font: gencat.cat