ALGO NO HA IDO BIEN... Uuuuuuups!

Parece que ha habido un error en realizar el pago y la operación no se ha podido completar correctamente. 
Por favor, inténtalo de nuevo.

Si el problema persiste, puedes contactar directamente con nosotros llamando al 973 312 221 o al email comunicacio@aalba.cat 
 
25€ a la setmana per participant
Responsable: Associació Alba - Enfoc
Finalitat: Preinscripció al Programa de Voluntariat d'Estiu per a Joves.
Legitimació: El seu consentiment, a través de l’acceptació d’aquestes condicions.
Destinataris: Es cediran dades a tercers en cas de ser necessari per la prestació de serveis.
Drets: Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça info@aalba.cat, adjuntant una còpia del DNI del titular de les dades.
Informació addicional: Per informació més detallada pot consultar la política de privacitat.