GRUP ALBA, ENTITATS D'ECONOMIA SOCIAL 


Fem xarxa per un territori socialment responsable 


L'any 2018 es consolida amb el nom de Grup Alba un model organitzatiu autogestionat format per diferents entitats d'economia social creades per la seva especialització, la situació territorial i per poder funcionar de manera més eficient. Totes elles comparteixen els mateixos valors i línies estratègiques del marc Alba 2020 “Tots som motor de canvi”.

L'Associació Alba aglutina l'essència del grup i les àrees principals que ofereixen suport i acomanyament a les persones. El Club esportiu Alba promou la salut i la inclusió a través de l’esport. A través de la Fundació Alba Futur fem captació de fons per projectes de futur per les persones. La nova cooperativa Alba Jussà ha consolidat nous serveis a la zona del Pallars Jussà transformant la vida de moltes persones i famílies. L'àrea de serveis i projectes de lleure gestionats per Quàlia, i que ben aviat esdevindrà una cooperativa, s'ha convertit en pocs anys en un servei de referència al territori per infants i joves. I finalment, la propera creació d’una empresa d’inserció donarà resposta als col·lectius amb risc d’exclusió.

El Grup Alba no tindria sentit sense els suport dels agents del territori. El treball en xarxa ens permet multiplicar les oportunitats per les persones, compartir els recursos i transformar el nostre entorn en un èxit col·lectiu. 
 
Maite Trepat Burgués, directora gerent del Grup Alba.
> Et convidem a llegir la Memòria Anual del Grup Alba 2018 en la seva versió digital i ampliada o també et pots > descarregar la memòria d'Alba 2018 en la versió reduïda i en format imprès.

 

objectius aconseguits per les àrees 


  Reptes per a assolir aquest any

 
 • Dinamització de famílies (PCF)

 • Donar continuïtat a l’Ètica d’Alba

 • Millorar el suport als facilitadors avaluar la tasca dels facilitadors

 • Implantar SISTEMA De Qualitat de Plena Inclusión 


  Reptes per a assolir aquest any

 
 • Incrementar les hores de professionals, per les noves demandes al CDIAP

 • Escola de ràtio baixa = + professionals

 • Enfortir el treball en xarxa i nous projectes dels COs més inclusius. 

  Reptes per a assolir aquest any

 
 • Enfortir l'àrea.

 • Seguiment de la salut de les persones de les llars i població més fràgil: 

  • Grup seguiment mèdic llars

  • Grup envelliment

 • Donar continuïtat a Programes de salut: Sexoafectivitat, AF, Habits saludables , salut emocional, etc.

    

  Reptes per a assolir aquest any

 
 • Inici del nou pis/Llar Residència (Tàrrega)

 • Increment de places habitatge

 • SAD - Nova Llar de Sant Martí: nous serveis a oferir (menjar a domicili, banc de recursos, avui sortim...) 


  Reptes per a assolir aquest any

 
 • Assumir  l’increment del SMI 2019

 • Programes de gestió per millorar eficiència (neteja)

 • Seguiment individualitzat i la  millora en la inserció dels treballadors de l’àrea

 • Espais adequats pel descans dels treballadors   

  Reptes per a assolir aquest any

 
 • Increment inserció persones DI (CET/Ordinària).

 • Innovar i diversificar projectes europeus segons necessitats de l’entitat.

 • Impulsar punt de voluntariat: App. 


  Reptes per a assolir aquest any

 
 • Adaptació a nou sistema relacions amb Alba, i estabilitat Cooperativa

 • Fer del Lleure us espai de socialització comunitari a persones amb risc d'exclusió social: keep kalm, airecel, gent gran,  joves risc exclusió

 • Constituir equip de treball amb coordinadors per àrea amb tasques i responsabilitats compartides i equitatives. 

  Reptes per a assolir aquest any

 
 • Continuar el treball amb les empreses sobre la construcció d’un Territori Socialment Responsable i ampliar la Xarxa d'Empreses Sòcies.

 • Promoure i fer sinergies amb altres agents socioeconòmics per aconseguir relacions beneficioses per a ambdues parts.

 • Augmentar les donacions econòmiques i productes destinades al desenvolupament dels nostres projectes.

 • Millorar la fidelització amb els nostres grups d’interès: socis, donants, empreses, Administracions, etcètera. 

Reptes per a assolir aquest any

COMUNICACIÓ ALBA:
 • Actualitzar la imatge corporativa al nou concepte de grup (logo + discurs)
 • Plans breus de comunicació dels serveis de l’àrea empresarial/serveis oberts. Marcar objectius clars amb cada equip.
 • Confeccionar un catàleg de serveis empresarials
 • Actualitzar continguts de la web d’Alba.
 • Consolidar Comuniació Alba, com a nou servei obert.


PROCESSOS I QUALITAT

 • CRM: Identificar i inventariar totes les bases de dades que es fan servir a Alba
 • CRM: Establir un sistema d’entrada de dades el màxim homogeni per una millor extracció de la informació
 • Recollir i redactar les necessitats de nous processos per tal de fer els estudis de recollida d’informació, de registre i d’extracció segons la finalitat


RESPONSABILITAT SOCIAL, ÉTICA ALBA: 

 • Seguiment de les diferents comissions de treball per l’assoliment de ser una organització socialment responsable.
 • Treball de grup sobre l’ètica en la presa de decisions de l’entitat.
 • Compliment 100 % de la llei de la transparència.

 • ADMINISTRACIÓ:
  • Millora de processos de temes de personal, amb ampliacions, reduccions...
  • Polivalencia personal

 

 

SOSTENIBILITAT:
 • Consolidar el Grup Alba: entitats d’economia Social.
 • Treballar per l’equilibri pressupostari del grup.
 • Millora de processos de l’entitat, per poder optimitzar recursos. 

ECONOMIA I FINANÇAMENT: 
 • Ampliar el nivell d’informació periòdica per a gestors, referents   d’àrea, direcció i Junta
 • Afegir quadres d’inversions i amortitzacions per àrees
 • Establir un pressupost tipus per l’aprovació de noves campanyes, productes i/o serveis 
 • Millorar la informació d’endeutament d’Alba
  • Aconseguir l’objectiu de resultat: 1%-2%
  • Optimizar IZARO/logistica ( clients)


GESTIÓ INTEGRAL I ESPAIS: 

 • 3 pisos a Tremp + 2 pisos socials a Tàrrega i Cervera
 • Nou pis llar residència 5-6 places
 • Nova seu per Qualia
 • Moviments d’equips dins de Taller
 • Reorganitzar magatzem campanya nadal
 • Inici obres Sant Martí
 • Reorganitzar equip manteniment
 • Règim sancionador furgonetes


 


  Reptes per a assolir aquest any

 • Implementar la PCP a totes les persones i famílies i en l'organització del CO Espígol.       

 • Disseny de nous serveis segons les necessitats actuals i futures: habitatge, transport, respirs, ampliació del CO.

 • Enfortir la coooperació amb les diferents àrees i serveis de l'entitat per construir el pla estratègic Segarra.

 • Participar i activar el Pla d'Inclusió Segarra a través del treball en xarxa del Consell Comarcal i la resta d'entitats de la comarca. 


  Reptes per a assolir aquest any

 
 • Consolidar la cooperativa

 • Trobar l’equilibri entre ser cooperativa i formar part del Grup Alba.

 • Ampliar els serveis d’àrea laboral i àrea d’habitatge.


   


 Col·laborem i formem part de :

 • Federació ALLEM
 • Federació DINCAT
 • Federació Salut Mental Catalunya
 • Fundació Tutelar Terres de Lleida
 • Fundació Casa Dalmases
 • Fundació Josep Santacreu
 • Integra Pirineus
 • Taula Salut Mental de l’Urgell i la Segarra i Pallars Jussà
 • Ateneu cooperatiu Ponent Coopera
 • Xarxa d’Economia Social
 • ​​​​​​​Coop 57
 • Respon.cat
 • Xarxa per l’Ocupació de Tàrrega
 • Xarxa d’Inserció de la Segarra
 • Olivera Cooperativa
 • Associació d’Entitats de Tàrrega
 • Clúster Créixer


donem les gràcies pel seu suport a :

Tots els Ajuntaments de l’Urgell, la Segarra i el Pallars Jussà, Cal Graells, Fira Tàrrega, Fundació Verge Blanca, Servisimó, Plusfresc, Ondara Logística, Laumont, Caixabank, Decathlon Lleida, Starting Investments, Vis Luminis, Foment Tàrrega i establiments adherits, Marxa dels Castells, la Coral Infantil Nova Cervera, l’Aplec del Cargol, Galàctica, Sr. Postu, La Segarrenca, l'Associació Llum and roll, Sirius Aremi Lleida, Malgrat de Segarra, Fusteria Pere Solà, RB Barcelona, Projecte Incursió Social, Fundació Crisàlida, Consell Esportiu de l'Urgell i a totes les empreses que col·laboren al projecte Tapeja i ens ofereixen pràctiques.