Millora de la comunicació per a alumnes amb autisme de l'Escola Alba

En els darrers anys, el perfil de l’alumnat de l’Escola Alba ha anat canviant i el nombre de casos d’infants i joves amb autisme s’ha triplicat en 5 anys, passant a ser el 30% de l'alumnat. Aquest fet planteja nous reptes, un dels principals és com treballem la comunicació a l'escola, ja que és un dels àmbits més afectats per aquests alumnes.

Per això, iniciem un projecte per a implementar sistemes de comunicació augmentatius i alternatius de la comunicació (SAAC), que són formes d’expressió diferents al llenguatge parlat, que tenen com a objectiu augmentar (augmentatius) i/o compensar (alternatius) les dificultats de comunicació i llenguatge, a través de la incorporació de signes pictogràfics i ortogràfics, i de recursos tecnològics.

Imatge no disponible
TÍTOL
Cost del projecte: 0
Donatius: 0
0 % aconseguit
 

Ajuda'ns a disminuir les barreres comunicatives
dels infants i joves amb autisme

Vull col·laborar! 

Per què necessitem la teva aportació?

A l'Escola Alba ja hem implementat en els últims anys l'ús de recursos pictogràfics i sensorials per millorar el desenvolupament dels alumnes amb autisme. Ara, volem impulsar l'ús de recursos tecnològics que afavoreixin la comunicació per tal que siguin capaços de transmetre les seves necessitats, emocions o les seves idees, i puguem adaptar la intervenció educativa i terapèutica no només a les seves capacitats, sinó també als seus interessos i al seu estat anímic, i es pugui generar un intercanvi comunicatiu més fluid, la qual cosa té un impacte positiu en el benestar de l'infant o jove.

El cost total del projecte 3.364 € que ens permetran disposar de polsadors que serveixen per gravar missatges i poden servir per facilitar la comunicació, joguines interactives que es poden utilitzar amb les mans o bé amb un commutador i serveixen per treballar l’estímul-resposta, comunicadors que tenen la capacitat d'emmagatzemar 100 missatges i serveixen perquè la persona comuniqui les seves necessitats, desitjos..., entre d'altres.

Quins objectius volem aconseguir?

  • Establir estratègies metodològiques i organitzatives en el procés d'ensenyament i aprenentatge de la llengua (oral i lectoescriptura).
  • Dissenyar un pla individualitzat per a cada alumne segons el seu nivell comunicatiu i lingüístic i fer-ne una avaluació sistemàtica.
  • Buscar l’eina comunicativa més adient per a cada alumne, de manera que la seva comunicació sigui efectiva i funcional.
  • Desenvolupar la comunicació dels alumnes mitjançant el sistema PECS (Sistema de Comunicació per l’Intercanvi d’Imatges) i els SAAC (Sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació).
  • Incorporar la comunicació bimodal que consisteix en utilitzar signes per acompanyar el discurs oral.

Formulari de donació

 
Responsable: ASSOCIACIÓ ALBA
Finalitat: Gestionar la relació amb Alba, i enviament de bulletins i informació comercial que pugui ser d’interès per l’usuari.
Legitimació: El seu consentiment, a través de l’acceptació d’aquestes condicions.
Destinataris: Es cediran dades a tercers en cas de ser necessari per la prestació de serveis.
Drets: Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça info@aalba.cat, adjuntant una còpia del DNI del titular de les dades.
Informació addicional: Per informació més detallada pot consultar la política de privacitat.
*Para conocer los beneficios fiscales de tu donación, haz click aquí.