MATÈRIES ESCOLARSDes de l'Escola Alba us compartim diferents enllaços d'exercicis i activitats per treballar algunes de les materies lectives de l'escola.

Clica als enllaços per accedir al material escolar:


Treballem les matemàtiques

Exercicis de matemàtiques 1

Exercicis de matemàtiques 2


Jocs matemàtiques


Treballem la comprensió lectora:

Exercicis de comprensió lectoraTreballem la memòria:

Exercicis de memòria