Benvolgut soci/a

En aquesta pàgina trobaràs tota la informació relacionada amb la propera Assemblea Ordinària de Socis de l'Associació Alba que es celebrarà el 18 de març a l'Ateneu de Tàrrega.

CONVOCATÒRIA ANUAL DE SOCIS 2016


ACTA DELS ACORDS DE L'ASSEMBLEA DE SOCIS 2015


CONSULTES I RESPOSTES A LES INTERVENCIONS DELS SOCIS EN L'ASSEMBLEA 2015


MEMÒRIA 2015


PLA DE TREBALL 2016


PROPOSTA DE QUOTES DE SOCIS PER A L'ANY 2016


CANDIDATURA DE MEMBRES DE JUNTA


DOCUMENTS ECONÒMICS

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2015


COMPTE DE RESULTATS 2015/ PRESSUPOST 2016