> Recomanacions per fer transferències:

És aconsellable ser dos persones o ajudar-se de grues o aparells mecànics per fer maniobres complicades sobretot amb persones no col·laboradores.
Revisar sempre que les cadires de rodes o els llits estiguin frenats abans de fer qualsevol transferència.
Important bloquejar mitjançant els peus els peus de la persona que anem a transferir en cas de no ser col·laboradora. 
Des de la posició descans damunt del llit fins a assegut:
  • Utilitzar la màxima col·laboració de la persona mobilitzada. Si fem la transferència en un llit articulat la posició inicial del llit ha de ser amb el cap del llit en màxima flexió. 
  • Acomodar un braç per la part superior de l’esquena a l’altura de les espatlles (amb el braç que queda a la part del cap del llit) i l’altra sobre zona lumbar (amb el braç que queda a la part dels peus del llit) per acompanyar o fer de forma passiva el canvi de tombat a assegut al límit del llit. És important per al cuidador fer el moviment en bloc, mantenint una curvatura harmònica de l’esquena amb els genolls flexionats i que l’altura del llit estigui per sobre dels genolls. 
  •  Es comú que la persona enllitada es maregi després de la transferència, per tant caldria comprovar l’estat de la persona i en cas que estigui marejat deixar-lo uns minuts de descans.