Els títols participatius són un mecanisme de finançament voluntari que una entitat té al seu abast per autofinançar una necessitat concreta buscant el suport i la implicació de l'entorn i el teixit social.

Els títols participatius consten d'un valor nominal, un termini de venciment i una remuneració associada.  Mitjançant l'adquisició de títols participatius, la persona o entitat que els adquireix fa un préstec a l'entitat pel valor del títol comprat perquè aquesta el pugui destinar a les finalitats explicades i que li serà retornat amb les condicions prèviament establertes.

L'acord es concreta amb la generació d'un contracte entre l'entitat i la persona o entitat que subscriu el/s títol/s participatiu/s.