L'edifici s'ha dissenyat tenint en compte mesures d’estalvi i eficiència energètica perquè el consum sigui gairebé nul. S'ha apostat per l'ús d'energies renovables, la creació d'una coberta verda, la instal·lació de terra radiant, la concepció d’una façana ventilada, i el disseny d'un sistema de gestió integral de l'aigua.
A més, donarem vida a una estructura en estat d’abandonament i el seu disseny s’integrarà en el paisatge del territori. 
El projecte es basa en un model d’acolliment residencial innovador, obert a la comunitat i inclusiu, que ofereix també serveis i suports perquè les persones grans puguin seguir vivint a casa seva, amb l’objectiu de vetllar per una vellesa digne i activa i d’esdevenir un pol dinamitzador pel territori i la seva gent a nivell social, cultural i econòmic.
L'equipament pretén donar resposta a diferents necessitats existents en el territori: el dèficit de places d’habitatge per a persones amb discapacitat i les llargues llistes d’espera, la manca d’un espai adaptat i de serveis bàsics per atendre les persones grans o en procés d’envelliment, i la falta d’oportunitats laborals. L'objectiu es poder atendre de forma diària o habitual més de 100 persones i arribar a més de 1.000 persones usuàries de forma puntual.
A més, el projecte preveu poder generar 10 llocs de treball per a joves, dones i persones amb discapacitat a curt termini.