Documents interns que regulen el funcionament de l’entitat


L'Associació Alba es basa en un model d'organització autogestionat. Això comporta que les diferents àrees i els serveis, treballen els seus pressupostos, estats de comptes, inversions i pla de treball de forma autònoma, sempre tenint en compte els punts estratègics de l'entitat.

Relacions Laborals:
 • Conveni laboral d’Alba

  • Conveni Laboral

  • Taules Salarials

  • Grups professinals

 • Comitè d’empresa: qui el forma i les tres comissions mixtes de treball que són les següents : BENESTAR LABORAL.

  • Comissió de Benestar Laboral.

   • Cercar i proposar millores laborals i avantatges per als professionals i les persones., en els següents àmbits:

    • Espais

    • Eines de Treball

    • Participació

    • Formació

    • Millores socials

   • Propostes d’accions a fer per assolir-les.

   • Aprovació a la següent reunió del Comitè d’empresa

  • Comissió de Reglament de Règim Intern

   • Debatre i fer una proposta de regulació dels temes que es llisten en la disposició final del conveni de l’Associació Alba.

   • Portar les propostes als diferents equips de treball per a poder recollir esmenes i propostes.

   • Acordar i redactar el punt corresponent que quedarà regulat en el Reglament de Règim Intern de l’entitat

   • Aprovació del punt a la següent reunió del Comité d’empresa

  • Comissió de seguretat i salut:

   • Encarregats de la revisió de les investigacions dels accidents laborals de forma periòdica.

   • Recollida de propostes de millores per la prevenció de riscos laborals, a través de:

    • Formacions

    • Accions puntuals

   • Aprovació de propostes a la següent reunió del Comité d’empresa

Reglaments de règim intern - cada servei te el seu que es facilita en el moment de l’inici de la relació amb l’entitat - si els