Documents interns que regulen el funcionament de l’entitat
  • Relacions laborals: consulta el conveni laboral d'Alba
  • Comitè empresa: consulta el conveni laboral d'Alba
  • Reglaments de règim intern: cada àrea i servei té el seu propi reglament de règim intern i informa professional en el moment d'iniciar el seu contracte laboral.

 

Àrea privada dels professionals d'Alba