El Club Alba té com a objectiu millorar l'estat físic, la salut, l'autonomia i l'autoestima de les persones a través de l'esport. La Federació Catalana d'Esports per a persones amb Discapacitat Intel·lectual - ACELL és una entitat sense afany de lucre que té com a principal objectiu millorar la qualitat de vida del col·lectiu i fomentar la seva inclusió a la societat a través de l'esport i el lleure. A través de l'ACELL podem participar en campionats d'arreu de Catalunya i moure'ns pel territori tot competint amb altres clubs fent nous companys.
 
Consulta les competicions d'ACELL

Des del Club Alba practiquem ciclisme, futbol, bàsquet i natació. Aquest és el nostre horari d'activitats:

Inscriu-te al Club Alba

CONTACTE:

Toni Domingo 
T 973 788 309 / M 686418869
toni@lleurequalia.cat

Anna Balagueró
T 973 312 221 
abalaguero@aalba.cat

Anna Balp
T 973 312 221 
abalp@aalba.cat