1. PREUS ESPECIALS PER A PERSONES I ACOMPANYANT

  • Accés a tarifa reduïda per persones amb discapacitat tant amb el format carnet abonament com tarifa entrada única acreditant la Targeta de la Discapacitat.
  • Gratuïtat d’un acompanyat quan a la Targeta de la Discapacitat hi aparegui un SÍ en qualsevol dels 2 barems existents (el de mobilitat i/o 3a persona)
  • El descompte/tarifa l’estableix cada piscina i hauria de ser visible al públic
  • Quan la targeta especifica un SÍ en almenys un dels 2 barems vol dir que la persona amb discapacitat necessita de l’ajuda d’una 3a persona per garantir el seu benestar i el seu dia a dia.

2. Suprimir totes les barreres arquitectòniques a l’accés i als diferents espais del recinte de les piscines.

3. Comptar amb cadires adaptades per facilitar el bany a per- sones amb mobilitat reduïda. Comprovar que les cadires portin cinturons de seguretat per evitar caigudes.

4. Comptar amb lavabos adaptats per a persones amb mobili- tat reduïda. Que es puguin utilitzar també com a vestuaris per tal que el/l’acompanyant pugui ajudar a la persona a can- viar-se sense haver d’entrar al vestuari d’homes/dones. Evitar que aquests banys es facin servir de magatzems.

5. Oferim assessorament per part del Grup Alba i de les famílies de l’entitat per tal d’ajudar a millorar l’accessibilitat i l’ús de les instal·lacions de les piscines per part de les per- sones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

 

Us podem ajudar? Contacta amb nosaltres! 

973 312 221 - families@aalba.cat
www.aalba.cat/piscinesinclusives