Recomanacions d'activitat física per a gent gran

Ha de seguir les mateixes recomanacions fetes per als adults i afegir-hi exercicis per mantenir l’equilibri i la flexibilitat. 
Ha d’evitar la inactivitat. Si no és possible per alguna malaltia crònica limitant, ha de ser tan activa com ho permeti el seu estat. 
Per prevenir les caigudes, ha de fer exercicis que ajudin a mantenir o millorar l’equilibri. 
Per a totes les persones, fer algun tipus d’activitat és millor que no fer-ne cap.
L'activitat física és segura per a gairebé tothom. 
Els beneficis per a la salut de l’activitat física són molt superiors als riscos. 
Les persones sense problemes de salut crònics (com ara diabetis, cardiopaties o artrosi) i que no tenen símptomes (per exemple, pressió o dolor al pit, marejos o artràlgies) no necessiten consultar amb un professional de la salut per començar a fer activitat física.