Sí. El canal de denúncies del Grup Alba permet realitzar denúncies de forma anònima. Per fer-ho recomanem l’ús de la via digital o la via analògica del telèfon. 


 

Les dades de caràcter personal facilitades a l'objecte de la denúncia seran tractades de conformitat amb la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per finalitats legítimes i específics amb relació a la investigació que pugui sorgir com a conseqüència de la denúncia, no s'utilitzaran per finalitats incompatibles.


 

Un cop rebuda la denúncia  s’inclou en el registre de denúncies. Posteriorment, l’equip de Responsabilitat Social Corporativa (RSO) analitzarà la denúncia i decidirà si ha d’iniciar-se una investigació o bé pot arxivar-se la denúncia. En el cas d'iniciar-se una investigació en un termini màxim de 3 mesos ens comprometem a tenir la resolució final de la denúncia. 


 

Les denúncies falses contribueixen a malmetre la credibilitat de les denúncies que no són falses. Per això el Grup Alba podrà adoptar mesures legals contra aquelles persones que formulin denúncies falses o de mala fe. 


 

La persona denunciada ha de tenir constància de què existeix una denúncia en la seva contra. Per això abans de la resolució final de la denúncia s’informarà a la persona de què ha estat denunciada i del contingut de la denúncia.