Sí. El canal de denúncies del Grup Alba permet realitzar denúncies de forma anònima. Per fer-ho recomanem l’ús de la via digital o la via analògica del telèfon. 


 

Un cop rebuda la denúncia s’inclou en el registre de denúncies. Posteriorment, l’equip de Responsabilitat Social Corporativa (RSO) analitzarà la denúncia i decidirà si ha d’iniciar-se una investigació o bé pot arxivar-se la denúncia. En el cas d'iniciar-se una investigació en un termini màxim de 3 mesos ens comprometem a tenir la resolució final de la denúncia. 
En el cas que s'hagi formalitzat una denúncia i que l'equip d'RSO necessiti més informació per poder esclarir els fets, aquest pot demanar una entrevista tant a la persona denunciada com a la persona denunciant per tenir més informació i donar més garanties per a la resolució final de la denúncia.


 

Les dades de caràcter personal facilitades a l'objecte de la denúncia seran tractades de conformitat amb la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per finalitats legítimes i específics amb relació a la investigació que pugui sorgir com a conseqüència de la denúncia, no s'utilitzaran per finalitats incompatibles.


 

Les denúncies falses contribueixen a malmetre la credibilitat de les denúncies que no són falses. Per això el Grup Alba podrà adoptar mesures legals contra aquelles persones que formulin denúncies falses o de mala fe. 


 

La persona denunciada ha de tenir constància de què existeix una denúncia en la seva contra. Per això abans de la resolució final de la denúncia s’informarà la persona de què ha estat denunciada i del contingut de la denúncia. 
Sempre es tindrà en compte la presumpció d'innocència de la persona denunciada i totes les versions possibles dels fets.


 

Són admissibles les denúncies sense proves més enllà del testimoni de la persona denunciant. Recordem que les denúncies han de realitzar-se de bona fe, han d'estar fundades en l'existència d'inicis racionals d'un acte il·lícit, delictiu i/o contrari al Codi Ètic, per tant, és recomanable que estiguin suportades per proves documentals obtingudes per la persona denunciant de forma lícita.