A través d'aquest apartat web volem donar a conèixer a totes les persones del Grup Alba els protocols i circuits establerts per prevenir i donar resposta a la crisi del coronavirus als diferents serveis de l'entitat i garantir al màxim la seguretat de les persones ateses i dels professionals. Els protocols i cricuits s'han ideat a paritr de les indicacions oficials rebudes des del Departament de Salut de la  Generalitat de Catalunya i l'empresa que ens assessora en temes de prevenció de riscos laborals, Previntegral. 

A banda de les mesures que s'explicaran a continuació, és MOLT IMPORTANT QUE:

1) AVISEU IMMEDIATAMENT al gestor/a en cas d'haver estat en contacte amb alguna persona diagnosticada amb coronavirus.

2) AVISEU IMMEDIATAMENT al gestor/a en cas de patir símptomes de la malaltia com tos seca, febre, mal de coll, mal de cap o mareig. 

PORTAL DE RECURSOS PREVINTEGRAL

La nostra empresa de riscos laboorals Previntegral compta amb un portal on hi podreu trobar penjants tots els protocols oficials que la Generalitat ha anat elaborant pels diferents serveis empresarials i professionals. També hi ha consells relacionats amb la prevenció de la COVID19 a la feina. És un bon recurs per a consultar dubtes. 
 
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA


El curs de formació sobre el COVID19 és obligatori per a tots els treballadors d'Alba. Un cop fet el curs online us heu de descarregar un certificat i fer-lo arribar a la Mar Escoté d'Enfoc / formacio@aalba.cat
 

 MÉS INFORMACIÓ 

PROTOCOL GENERAL A LA FEINA


Protocol general que ha de conèixer qualsevol professional que treballa al Grup Alba i s'incorpora físicament al seu lloc de treball. Es dona resposta a preguntes com: quin material haig d'utilitzar? Qui me'l facilita? Quines mesures haig de prendre al meu lloc de treball? 

 MÉS INFORMACIÓ 

ACTUALITZACIONS / COMUNICATS ESPECÍFICS
15 OCTUBRE 2020: Comunicat sobre la prevenció al lloc de treball 

PROTOCOLS ESPECÍFICSAlguns serveis i àrees de l'entitat tenen protocols específics per la seva peculiaritat o pel tipus d'atenció o servei que ofereixen a persones. És important que a banda del protocol general també es tingui en compte cada protocol específic.

 
CERTIFICAT DE DESPLAÇAMENT
El 26 octubre de 2020 el Govern Espanyol ha decretat un toque de queda que a Catalunya es farà efectiu entre les 22h i les 6h del matí. Totes aquelles persones que necessitin desplaçar-se per motius de feina hauran de dur el justificant oficial de la Generalitat i el justificant general de l'empresa. Adjuntem:

CERTIFICAT DE DESPLAÇAMENT DE LA GENERALITAT(DESCARREGAR) 

JUSTIFICANT DE DESPLAÇAMENT ESPECÍFIC DE L'EMPRESA (DESCARREGAR)

a) Per a un certificat  més específic i nominal. Demanar-lo a Cristina Miró - cmiro@aalba.cat
 
DOCUMENTACIÓ I ENLLAÇOS SOBRE EL TREBALL A CASA

Es promourà que totes aquelles persones que pel seu lloc de treball i per les tasques habituals que realitza es puguin fer a distància de manera total, parcial o puntual ho puguin fer sempre i quan , hi hagi un acord entre el treballador i el seu gestor, amb el vist-i-plau del referent de l'àrea.
Caldrà signar un acord de cada treballador amb el gestor sempre en funció de la seva tasca i vetllant per l'organització del servei i sense que es vegi afectada l'atenció a les persones.  

- Els documents que caldrà descarregar i omplir (conjuntament amb el seu gestor/a) per part de la persona que farà treball a casa són els següents. Caldrà retornar-los a cmiro@aalba.cat.

1) Document d'acord entre treballador i empresa. 
2) Qüestionari per al desenvolupament del desenvolupament del teletreball al lloc de treballEnllaços i recomanacions sobre el treball a casa:

- Recomanacions del teletreball per part del Govern de la Generalitat
- Prevenció dels riscos derivats de l'ús dels portàtils

Gestió emocional a la feina


Us compartim algunes recomanacions i consells elaborats pel nostre psicòleg Albert Estebal en relació a la gestió emocional en temps de COVID19 i la gestió dels confictes al lloc de treball. 
MATERIAL DISPONIBLE PELS SERVEIS


El material dels EPIs que es necessiti des dels serveis caldrà demanar-lo a la persona referència de l'àrea o a la Pilar Seriol / manteniment@aalba.cat
TUTORIALS I RECURSOS DE PREVENCIÓ
NETEJA DE MANS
Com col·locar-te el material de protecció adecuadament
Com treure't el material de protecció adecuadament.
TELÈFONS D'EMERGÈNCIES GENERALS I AJUDA PSICOLÒGICA