A través d'aquest apartat web volem donar a conèixer a totes les persones del Grup Alba els protocols i circuits establerts per prevenir i donar resposta a la crisi del coronavirus als diferents serveis de l'entitat i garantir al màxim la seguretat de les persones ateses i dels professionals. Els protocols i cricuits s'han ideat a paritr de les indicacions oficials rebudes des del Departament de Salut de la  Generalitat de Catalunya i l'empresa que ens assessora en temes de prevenció de riscos laborals, Previntegral. 

A banda de les mesures que s'explicaran a continuació, és MOLT IMPORTANT QUE:

1) AVISEU IMMEDIATAMENT al gestor/a en cas d'haver estat en contacte amb alguna persona diagnosticada amb coronavirus.

2) AVISEU IMMEDIATAMENT al gestor/a en cas de patir símptomes de la malaltia com tos seca, febre, mal de coll, mal de cap o mareig. 

PLA DE CONTINGÈNCIA GENERAL


A continuació us presentem el Pla de Contingència General de tots els serveis del Grup Alba en relació als protocols i accions que s'han de tenir en compte per pevenir i afrontar un cas de COVID19 en algun dels serveis.  

 MÉS INFORMACIÓ 

PROTOCOL GENERAL A LA FEINA


Protocol general que ha de conèixer qualsevol professional que treballa al Grup Alba i s'incorpora físicament al seu lloc de treball. Es dona resposta a preguntes com: quin material haig d'utilitzar? Qui me'l facilita? Quines mesures haig de prendre al meu lloc de treball? 

 MÉS INFORMACIÓ 

PROTOCOLS ESPECÍFICSAlguns serveis i àrees de l'entitat tenen protocols específics per la seva peculiaritat o pel tipus d'atenció o servei que ofereixen a persones. És important que a banda del protocol general també es tingui en compte cada protocol específic.

FORMACIÓ OBLIGATÒRIA


El curs de formació sobre el COVID19 és obligatori per a tots els treballadors d'Alba. Un cop fet el curs online us heu de descarregar un certificat i fer-lo arribar a la Mar Escoté d'Enfoc / formacio@aalba.cat
 

 MÉS INFORMACIÓ 

Gestió emocional a la feina


Us compartim algunes recomanacions i consells elaborats pel nostre psicòleg Albert Estebal en relació a la gestió emocional en temps de COVID19 i la gestió dels confictes al lloc de treball. 
MATERIAL DISPONIBLE PELS SERVEIS


El material dels EPIs que es necessiti des dels serveis caldrà demanar-lo a la persona referència de l'àrea o a la Pilar Seriol / manteniment@aalba.cat
TUTORIALS I RECURSOS DE PREVENCIÓ
NETEJA DE MANS
Com col·locar-te el material de protecció adecuadament
Com treure't el material de protecció adecuadament.
DOCUMENTS IMPORTANTS
1) - Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19 de la Generalitat 
Es recomana portar-lo sempre que es realitzi un desplaçament juntament amb el certificat de l'empresa.

2) - Certificat d'autorització del GRUP ALBA per a desplaçaments dels seus professionals.
Cal que el porti tot aquell professional d'Alba que necessiti realitzar desplaçaments per anar a treballar.

a) Certificat específic i nominal. Demanar-lo a Cristina Miró - cmiro@aalba.cat

b) Certificat general del Grup Alba.  
INFOGRAFIA SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL ALS SERVEIS DEL GRUP ALBA
TELÈFONS D'EMERGÈNCIES GENERALS I AJUDA PSICOLÒGICA