La qualitat en el treball és la clau per a fer la feina ben feta. Per això, fomentarem el projecte “Alba Deixa Empremta” (benestar laboral) vetllant per implantar un nou marc laboral, incentivant la formació, mantenint i millorant els espais de treball, fomentant la participació i promovent millores socials. A més, també apostarem per desenvolupar accions de promoció i prevenció de la salut que fomentin hàbits saludables i vetllin per la salut emocional.

DESCARREGA'T EL CONVENI LABORAL D'ALBA EN LECTURA FÀCIL. 
Document en lectura fàcil on es resumeixen totes les informacions, drets i deures que s'estableixen entre professionals i el Grup Alba. 

DESCARREGA'T DEL CONVENI LABORAL PUBLICAT AL BOP 
Document acreditatiu oficial del conveni laboral d'Alba on s'especifiquen condicions, taules salarials i altres aspectes relacionats amb els drets i deures del treballador i entitat. 

DESCARREGA'T LA POLÍTICA DE QUALITAT DE LENTITAT.