La qualitat en el treball és la clau per a fer la feina ben feta. Per això, fomentarem el projecte “Alba Deixa Empremta” (benestar laboral) vetllant per implantar un nou marc laboral, incentivant la formació, mantenint i millorant els espais de treball, fomentant la participació i promovent millores socials. A més, també apostarem per desenvolupar accions de promoció i prevenció de la salut que fomentin hàbits saludables i vetllin per la salut emocional.
 

  • Nou Marc Laboral: 
Document en lectura fàcil on es resumeixen totes les informacions, drets i deures que s'estableixen entre professionals i el Grup Alba. 

Descarrega't el conveni laboral d'Alba en lectura fàcil.


Document acreditatiu oficial del conveni laboral d'Alba on s'especifiquen condicions, taules salarials i altres aspectes relacionats amb els drets i deures del treballador i entitat. 


Descarrega't el conveni laboral publicat al BOP 
 
 
  • Formació: 
L'any 2018 es van realitzar 3.192 hores de formació en cursos i programes. Apostem per la formació dels nostres professionals realitzant formacions externes com internes. Enfoc desenvolupa les tasques de formació, inserció i voluntariat dins de l'Associació Alba.
 
 
  • Gestió d'espais: 
Apostem per la millora i la gestó dels espais per ser una entitat més eficient. 
 
 
  • Millora de processos: 
Disposem de dos espais virtuals: una intranet interna i Alba al núvol. Aquestes eines ens han ajudat a millorar l'eficiència i l’eficàcia personal dels professionals, a facilitar la comunicació i la cooperació entre professionals, integrar els recursos informàtics de l’Associació Alba i a reduir les despeses d’informàtica. 
 
  • Millores socials: 
Els professionals de l'Associació Alba gaudeixen d'avantatges socials a diferents empreseses del territori i en serveis que ofereix l'entitat.
 
 
  • Fomentem la participació: 
Volem donar veu a les persones, treballadors i famílies per fomentar la participació i estar al servei de les seves opinions i suggeriment que ens ajudin a millorar.
 

 


ÀREA PRIVADA DELS PROFESSIONALS D'ALBA