La persona denunciada ha de tenir constància de què existeix una denúncia en la seva contra. Per això abans de la resolució final de la denúncia s’informarà a la persona de què ha estat denunciada i del contingut de la denúncia.