La persona denunciada ha de tenir constància de què existeix una denúncia en la seva contra. Per això abans de la resolució final de la denúncia s’informarà la persona de què ha estat denunciada i del contingut de la denúncia. 
Sempre es tindrà en compte la presumpció d'innocència de la persona denunciada i totes les versions possibles dels fets.