Els membres del comitè d'empresa són:

 • President: Xavier Mancho
 • Sots-presidenta: Cristina Miró
 • Secretària: Marta Jové
 • Vocals: 
  • Mar Escoté
  • Teresa Roca
  • Liz Cristina González
  • Rosa Campos
  • Núria Castellà
  • Álex Gallardo
  • Mª Ángeles de la Cerda
  • Mª Jesús Moya
  • Elhoussine Bariziane
  • Martina Tirado

 

Es realitzen diverses comissions de treball formades per representatns de l'entitat i representants del comitè d'empresa. Aquestes comissions són: 

 • Comissió reglament de règim intern: es debaten i es fan propostes de regulació de temes del reglament de règim intern com la conciliació familiar, formació del treballadors, temps de descans, uniformitat i roba de treball, dietes i quilometratge, etc.

 

 • Comissió de seguretat i salut: encarregats de la revisió de les investigacions dels accidents laborals de forma periòdica. Es recolleixen propostes de millora per la prevenció de riscos laborals a través de formacions i accions puntuals. 

 

 • Comissió de benestar laboral: cercar i proposar millores i avantatges per als professionals a nivell d'espais, eines de treball, participació, millores socials com descomptes, etc.