COMITÉ DE EMPRESA.

Miembros comité
 

 • Presidència: Mar Escoté Saltó (UGT) 
 
 • Sots-presidència: Cristina Miró Sanmartí (UGT) 
 
 • Secretaria: Marta Jove Freixas (CCOO) 
 
 • Delegats riscos laborals:  
  • Noemí Costafreda Marimon (UGT) 
  • Anna Creus Tudó (UGT) 
  • Mar Escoté Saltó (UGT) 
 
 • Vocals: 
  • Núria Cedonya Serra (UGT) 
  • Mireia Muixi Albareda (UGT) 
  • Teresa Roca Petanas (UGT) 
  • Liz Cristina Gonzalez (UGT) 
  • Houseine Bariziane (CCOO) 
  • Isaura Franquet Planes (CCOO) 
  • Paola Prieto Romero (CCOO) 
  • Abbes Zahouri (CCOO) 
 

Comisiones de trabajo

Se realizan diversas comisiones de trabajo formadas por representantes de la entidad y representantes del comité de empresa. Estas comisiones son:

 

 • Comissió de seguretat i salut: encarregada de la revisió de les investigacions dels accidents laborals de forma periòdica. Es recolleixen propostes de millora per la prevenció de riscos laborals a través de formacions i accions puntuals. Persona de contacte: Núria Castellà - ncastella@aalba.cat
 
 • Comissió d'ètica i ERESS: encarregada de vetllar per al compliment del Codi Ètic, de Bones Pràctiques i Bon Govern així com detectar possibles males praxis o actuacions compartint-les als espais de deliberació ètica del seu equip, traslladant-les si és necessàri a la plenària de referents d'ètica de forma trismestral, a l'equip directiu o bé a l'ERESS (espai de reflexió ètica en serveis socials) del Grup Alba. Persona de contacte: Marina Minguell - mminguell@aalba.cat
 
 • Comissió d'Igualtat i de prevenció de l'Assetjament Sexual: s'encarrega de vetllar per la consecució, seguiment i avaluació dels objectius que es presenten en el Pla d’Igualtat. A més, la Comissió d'Igualtat prevé l’assetjament i la violència en el treball d’acord amb el Protocol per a la Prevenció i l'Abordatge de l'assetjament sexual i per raó de gènere, d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació sexual en el treball. Persona de contacte: Eva Fabregat - efabregat@aalba.cat