COMITÈ D'EMPRESA.

Membres comitè

Els membres del comitè d'empresa són:
 

 • Presidència: Mar Escoté Saltó (UGT)
 
 • Sots-presidència: Cristina Miró Sanmartí (UGT)
 
 • Secretaria: Marta Jove Freixas (CCOO)
 
 • Delegats riscos laborals:  
  • Noemí Costafreda Marimon
  • Anna Creus Tudó
  • Mar Escoté Saltó (UGT)
 
 • Vocals: 
  • Núria Cedonya Serra (UGT)
  • Mireia Muixi Albareda (UGT)
  • Teresa Roca Petanas (UGT)
  • Liz Cristina Gonzalez (UGT)
  • Alex Gallardo Martín (CCOO)
  • Isaura Franquet Planes (CCOO)
  • Paola Prieto Romero (CCOO)
 

Comissions de treball

Es realitzen diverses comissions de treball formades per representants de l'entitat i representants del comitè d'empresa. Aquestes comissions són: 

 • Comissió reglament de règim intern: es debaten i es fan propostes de regulació de temes del reglament de règim intern com la conciliació familiar, formació del treballadors, temps de descans, uniformitat i roba de treball, dietes i quilometratge, etc.
 • Comissió de seguretat i salut: encarregats de la revisió de les investigacions dels accidents laborals de forma periòdica. Es recolleixen propostes de millora per la prevenció de riscos laborals a través de formacions i accions puntuals. 
 • Comissió de benestar laboral: cercar i proposar millores i avantatges per als professionals a nivell d'espais, eines de treball, participació, millores socials com descomptes, etc.