COMITÈ D'EMPRESA.

Membres comitè

Els membres del comitè d'empresa són:

 • President: Xavier Mancho (UGT)
 • Sots-presidenta: Cristina Miró (UGT)
 • Secretària: Marta Jové (CCOO)
 • Vocals: 
  • Mar Escoté (UGT)
  • Teresa Roca (UGT)
  • Liz Cristina González (UGT)
  • Rosa Campos (UGT)
  • Núria Castellà (UGT)
  • Álex Gallardo (CCOO)
  • Mª Ángeles de la Cerda (CCOO)
  • Mª Jesús Moya (CCOO)
  • Elhoussine Bariziane (CCOO)
  • Martina Tirado (CCOO)

 

Comissions de treball

Es realitzen diverses comissions de treball formades per representatns de l'entitat i representants del comitè d'empresa. Aquestes comissions són: 

 • Comissió reglament de règim intern: es debaten i es fan propostes de regulació de temes del reglament de règim intern com la conciliació familiar, formació del treballadors, temps de descans, uniformitat i roba de treball, dietes i quilometratge, etc.
 • Comissió de seguretat i salut: encarregats de la revisió de les investigacions dels accidents laborals de forma periòdica. Es recolleixen propostes de millora per la prevenció de riscos laborals a través de formacions i accions puntuals. 
 • Comissió de benestar laboral: cercar i proposar millores i avantatges per als professionals a nivell d'espais, eines de treball, participació, millores socials com descomptes, etc.