UNA ORGANITZACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA.

Implantem la Planificiació Centrada a en la Persona a tota la organització, gràcies al proces participatiu entre els equips i famílies, un canvi a l'hora d'entendre i atendre les persones.

Així doncs hem començat a treballar per àrees projectes transversals i hem creat la figura del facilitador, un professional que acompanya i facilita les eines a les persones amb discapacitat perquè puguin assolir els seus somnis i objectius. 

La voluntat d'aquesta nova metodologia i organització és poder oferir a les persones un pla d'atenció individualitzat en sintonia amb les seves necessitats i acompanyar-los per tal d'aconseguir-los.

 

Conveni laboral, taules salarials i grups professionals.

Hem elaborat un nou conveni laboral on hi consten les taules salarials i els grups professionals de l'entitat. A la Intranet dins l'apartat de Relacions Laborals > Conveni Laboral, el trobaràs disponible en format extens o en lectura fàcil i en català i castellà. 

Llegeix el conveni laboral de l'Associació Alba


 

Llei Orgànica de Proteció de Dades (LOPD).

La LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal) regula la utilització de les dades personals i com s'han d'utilitzar.

Descarrega't la Llei Orgànica de Protecció de Dades