UNA ORGANITZACIÓ CENTRADA EN LA PERSONA.

Des d’un model organitzatiu centrat en totes les persones(OCP), la metodologia de la Planificació Centrada en la Persona (PCP) s’implanta a tota la organització a partir del 2012. Amb el Projecte Canvi de Rumb (2020) impulsem la transformació dels Serveis per oferir suports i serveis a prop de les persones, alineats amb un enfocament que entén i atén a les persones com a ciutadans de ple dret i prioritza els seus interessos, il·lusions i projectes de vida en comunitat.

Alba, estructurada per àrees projectes transversals, potencia la figura del facilitador, com un professional que acompanya i facilita el procés de planificació personal i ofereix les eines a la persona perquè aquesta pugui assolir els seus somnis i objectius personals. 

Aquesta metodologia i la forma d’organitzar-nos pretén assegurar que cada persona compti amb un pla personal individualitzat, en sintonia amb les seves necessitats de suport i l’acompanyament necessari per a que la persona aconsegueixi els objectius personals i disposi dels suports adequats.

Amb aquest model organitzatiu (OCP), l’organització està orientada a construir un sistema de valors compartit per a totes les persones de l'Associació i afavorir el desenvolupament personal, tècnic i ètic de totes les persones. 

Coneix l'O.C.P. d'Alba. 

Més informació sobre el facilitador i l'implantació de la OCP a l'entitat.