Els projectes esportius que acollim a Alba, és el Club Alba qui els gestiona i els organitza. 

L’objectiu d’aquest projectes és poder compartir i generar l’experiència i els coneixements de com treballem l’esport amb persones amb altres capacitats. Per tal de sensibilitzar-nos sobre l’activitat física i esportiva entre els diferents països que participen en els projectes i la funció de l’esport per fomentar la inclusió social, la igualtat d’oportunitats i els beneficis de l’activitat física per la salut.  

Aquests són els projectes esportius que n’hem format part: