Una organització centrada en la persona.

L'any 2008 es va començar a implantar un nou model organitzatiu més flexible, amb gran nivell d'adaptabilitat i alhora que permetés certa agilitat en la presa de decisions assessorats per l'empresa Hobest.

Els nostres serveis estan liderats per la figura del gestor i d'un equip capaç d'autogestionar-se amb l'objectiu de ser més eficients. A partir d'una sèrie d'eines de seguiment, el gestor amb el seu equip es marca els seus objectius a seguir i els passos necessaris per aconseguir-los. També gestiona el seu propi pressupost i amb l'acompanyament de l'equip directiu pren les seves pròpies decisions en benefici de les persones, el servei i de l'entitat.

  • Aquest sistema organitzatiu basat en l'autogestió dels equips fomenta el repartiment de responsabilitats, la implicació en la presa de decisions, es potencia el millor de cada professional i s'afavoreix el seu creixement dins l'associació.
  • Fomentem la participació de les persones i professionals en les decisions que afecten el futur de l'entitat. Com per exemple definir un full de ruta: el marc estratègic "Alba 2020 - Som motor de canvi".

Implantem la Planificació Centrada en la Persona a tota l’organització, gràcies al procés participatiu entre els equips i famílies, un canvi a l'hora d'entendre i atendre les persones. Així doncs hem començat a treballar per àrees i projectes transversals i hem creat la figura del facilitador, un professional que acompanya i facilita les eines a les persones amb discapacitat perquè puguin assolir els seus somnis i objectius. La voluntat d'aquesta nova metodologia i organització és poder oferir a les persones un pla d'atenció individualitzat en sintonia amb les seves necessitats i acompanyar-los per tal d'aconseguir-los.

Cadascuna de les diferents àrees té un referent d'àrea que dinamitza i gestiona els diferents equips de l'entitat potenciant tant l’autonomia de gestió i decisió d’aquestes segons les seves particularitats, així com de representar-les en l’òrgan directiu del Grup Alba. Dins de l'àrea de serveis comuns, els responsables de cada servei també estan representats a l'equip directiu de l'entitat.

En temps de dificultats com és el cas de la pandèmia de la COVID19 aquest model organitzatiu ens ha permès obtenir respostes ràpides a problemes urgents. Els serveis i àrees han donat solucions i els equips, acostumats a treballar de manera més flexible i autònoma s’han empoderat encara més per tirar endavant el servei I els projectes. 

En una organització com la que té Alba és imprescindible la confiança, la transparència, saber delegar i el treball en equip perquè tot l’engranatge funcioni. 

És per això que la participació es converteix en un hàbit indispensable. Els equips tenen els seus espais de reunió i participació i durant l’any es celebren diferents plenàries dels gestors dels serveis i àrees (una seixantena) per avaluar i fer seguiment dels projectes. Un espai per compartir neguits i marcar les línies a seguir. 

plenaria1.jpg