El 2019 vam crear la Xarxa d’Empreses Sòcies, una manera d'exercir la Responsabilitat Social amb l'establiment d'una aliança que té impacte en les persones, però també en l'empresa i en la pròpia entitat.

L'empresa col·labora en els nostres projectes amb una aportació anual per garantir la seva sostenibilitat, millorar els recursos que oferim i, en definitiva, per multiplicar les oportunitats per a les persones i fomentar un territori més inclusiu i compromès. Durant l’any intentem buscar projectes on les empreses sòcies hi puguin participar i establir lligams amb l’entitat. Des d’accions de voluntariat corporatiu a iniciatives socials com el calendari solidari. 

SEGELL_EMPRESA_SOCIA_2021.jpg

Des del Grup Alba oferim un reconeixement especial en forma de Segell de la Xarxa d'Empreses Sòcies que identifica la comunitat empresarial que en forma part. Aquest segell acredita la col·laboració de l'empresa amb les persones perquè puguin disposar dels suports necessaris per tenir una vida digna, inclusiva i el més autònoma possible.

Oferim també visibilitat del projecte que repercuteix positivament en la imatge de l’empresa tant a nivell extern amb els seus clients o proveïdors com a nivell intern amb els seus treballadors.

Cada any elaborem una memòria de la Xarxa on recollim quin ha estat el seu impacte en les persones i fem un retorn a les empreses perquè puguin veure i compartir la importància de formar-ne part. 

En definitiva a través de la Xarxa d’Empreses Sòcies estem construint un grup d’empreses amb ànima que tenen ganes de transformar el món que els envolta començant pel seu propi territori i generar un impacte positiu en les persones que hi viuen. Perquè és responsabilitat de tots i totes ser motor de canvi!