ALBA INSERCIÓ
Alba Inserció (empresa d’inserció) neix sota el paraigua del Grup Alba, i té com a objectiu potenciar la millora de l’ocupació i la inserció laboral de persones que pertanyen als col·lectius que es troben en risc  o en situació d’exclusió social, desocupats i amb dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari.

S’elaboren itineraris de treball personalitzats per tal d’orientar a la persona segons les seves capacitats i interessos per entrar al mercat laboral, també capacitar aquestes persones mitjançant formacions de competències bàsiques i transversals. Tot això amb l’acompanyament del tècnic a la inserció i el tècnic de producció. Durant aquest període, les insercions s’han realitzat en àmbits com la neteja, la bugaderia i l’obrador de galetes El Rosal. 

Objectius aconseguits entre el 2020 i 2021.

Valoració d'aquest primer any.

L’experiència d’aquest primer any ha estat molt positiva, s’han triplicat els llocs de treball donant l’oportunitat de treballar a persones amb risc d’exclusió social, donant-los-hi la possibilitat de treballar i formar-se al mateix temps.

A poc a poc, s’han anat incorporant als diferents serveis establint un bon clima de treball i adquirint hàbits que donen estabilitat i equilibri a les seves vides.

Valorem molt positivament la coordinació entre l’equip d’Alba Inserció i el Consell Comarcal de l’Urgell, que s’encarrega de fer les derivacions de les persones i el seu seguiment, així com amb altres entitats per treballar un suport integral de la persona en altres àmbits: salut, habitatge, oci i per treballar la seva inclusió comunitària.