Som una organització de gestió ètica, solidària i participativa que busca la innovació fomentant l'emprenedoria en els equips i apoderant a les persones.

L'any 2018 es consolida amb el nom de Grup Alba un model organitzatiu autogestionat format per diferents entitats d'economia social creades per la seva especialització, la situació territorial i per poder funcionar de manera més eficient. Totes elles comparteixen els mateixos valors i línies estratègiques del marc Alba 2020 “Tots som motor de canvi”.

Neix amb la voluntat de promoure l’inserció sociolaboral de persones amb situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió. Ofereix acompanyament, formació i seguiment en el lloc de treball. El 2014 firmem un conveni amb el CC del Pallars Jussà amb l’objectiu d’ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones del Pallars. Alba Jussà es constitueix com a cooperativa l’any 2019.Inicia la seva activitat liderant l’ àrea de lleure d’Alba i oferint servei de menjadors escolars. Per la seva especialització en el lleure, es transforma en coop. d’iniciativa social el 2019.Club esportiu creat l’any 1999 amb l’objectiu de  millorar l’estat físic, la salut, l’autonomia i l’ autoestima de les persones amb discapacitat.   Realitza competicions a nivell territorial i de tota Catalunya. Creada al març de 2014, és l’eina jurídica de la qual disposa l’Associació Alba per impulsar projectes de futur per les persones a través de la captació de fons. Ofereix assessoria a les famílies.Entitat sense afany de lucre creada l’any 1975 a Tàrrega amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i de les seves famílies a través de serveis inclusius.

L'any 2008 es va començar a implantar un nou model organitzatiu més flexible, amb gran nivell d'adaptabilitat i alhora que permetés certa agilitat en la presa de decisions. Assessorats per l'empresa Hobest hem implantat un model organitzatiu pioner a Catalunya.

Els nostres serveis estan liderats per la figura del gestor i d'un equip capaç d'autogestionar-se amb l'objectiu de ser més eficients. A partir d'una sèrie d'eines de seguiment, el gestor amb el seu equip es marca els seus objectius a seguir i els passos necessaris per aconseguir-los. També gestiona el seu propi pressupost i amb l'acompanyament de l'equip directiu pren les seves pròpies decisions en benefici del servei i de l'entitat.

  • Aquest sistema organitzatiu basat en l'autogestió dels equips fomenta el repartiment de responsabilitats, la implicació en la presa de decisions, es potencia el millor de cada professional i s'afavoreix el seu creixement dins l'associació.
  • Fomentem la participació de les persones i professionals en les decisions que afecten el futur de l'entitat. Com per exemple definir un full de ruta: el marc estratègic "Alba 2020 - Som motor de canvi".

Implantem la Planificiació Centrada a en la Persona a tota la organització, gràcies al proces participatiu entre els equips i famílies, un canvi a l'hora d'entendre i atendre les persones. Així doncs hem començat a treballar per àrees projectes transversals i hem creat la figura del facilitador, un professional que acompanya i facilita les eines a les persones amb discapacitat perquè puguin assolir els seus somnis i objectius. La voluntat d'aquesta nova metodologia i organització és poder oferir a les persones un pla d'atenció individualitzat en sintonia amb les seves necessitats i acompanyar-los per tal d'aconseguir-los.

Cadascuna de les diferents àrees té un referent d'àrea que dinamitza i gestiona els diferents equips de l'entitat potenciant tant l’autonomia de gestió i decisió d’aquestes segons les seves particularitats, així com de representar-les en l’òrgan directiu de l’Associació Alba. Dins de l'àrea de serveis comuns, els responsables de cada servei també estan representats a l'equip directiu de l'entitat.

L'Àrea de serveis comuns ofereix servei transversal a totes les àrees del Grup Alba. Està dividit en administració, economia i finançament, gestió integral (Transport, espais, informàtica), comunicació i captació de fons, processos i qualitat, RSO - ètica d'alba.

 


Núria Castellà
Referent Serveis Comuns
Llicenciada en ciències i tecnologia dels aliments
ncastella@aalba.cat

- Administració: Cristina Miró, llicenciada en educació especial. cmiro@aalba.cat

- Economia i finançament: Esther farreny, llicenciada en ADE. efarreny@aalba.cat
- Comunicació: Anna Homs, llicenciatura en periodisme. ahoms@aalba.cat
- Gestió integral:
· Informàtica: Xavi Plana, PFII Desenvolupament apliacions informàtiques. xplana@aalba.cat
· Gestió espais i transport: Xavi Marco, Diplomatura arquitectura tècnica. xmarco@aalba.cat 
 

Impulsem Alba Jussà el 2014 firmant un conveni amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà amb l’objectiu d’ajudar a impulsar la creació d’una entitat que ofereixi servei a persones amb discapacitat amb visió de plena inclusió.
 

Coneix Alba Jussà

 

Maria Helena Vicente

Referent Alba Jussà
Grau en educació social
mhvicente@aalba.cat

Oferim serveis a persones amb necessitats especials del territori, donem suport a les seves famílies i generem oportunitats gràcies al treball en xarxa amb administracions i entitats socials.
 

Coneix Espígol Serveis a la SegarraAlexandra Blasco
Referent Espígol Serveis a la Segarra 
Grau en psicopedagogia
ablasco@aalba.cat

L’eina jurídica de la qual disposa l’Associació Alba per impulsar els projectes de futur de l’entitat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones i les seves famílies. 

Coneix la Fundació Alba Futur 

 


Eva Fabregat Fontcuberta
Captació de fons- Fundació Alba Futur
efabregat@aalba.cat

L’equip directiu és l’òrgan que treballa de forma ètica, solidaria i participativa buscant la innovació i fomentant l'emprenedoria dels equips de treball per apoderar les persones. 

Treballem amb un model organitzatiu flexible, adaptatiu i àgil en presa de decisions. Desenvolupem els eixos estratrègics marcats. Està integrat per la directora i els referents de les l'Àrees del Grup. 
 

Maite Trepat
Directora Gerent del Grup Alba
Llicienciatura en INEF
mtrepat@aalba.cat

L'Àrea de Treball comprèn el Centre Especial de Treball (CET) amb els serveis de l'obrador El Rosal, neteja, bugaderia, jardineria i manipulats.

Aquests serveis estan dirigits tan a empreses com a particulars.  

Consulta tots els serveis fent click aquí.


 

 
Antonia Rodríguez

Gestora àrea de treball
FPII Delineació
arodriguez@aalba.cat

L'Àrea Alimentària compren la Cuina de col·lectivitats, el Restaurant el Cat i càterings. Treballem amb una cuina central que prepara menjar dels menjadors escolars, càtering i del restuarant El Gat i llars d'Alba. 

Comptem amb l'assessoria d'una empresa experta que ens ajuda a estandaritzar processos, nous menús i minimitzar incidències. 

A més, potenciem el lloguer dels espais d'Alba per càterings i celebracions.


 

 
Antonia Rodríguez

Gestora àrea alimentària
FPII Delineació
arodriguez@aalba.cat

L'Àrea de Lleure està gestionada per la cooperativa Lleure Quàlia que forma part del Grup Alba i que ofereix un model de lleure basat en la inclusió a la comunitat i la participació.
Des de Qualia s'ofereixen extraescolars i tallers, casalets, lleure inclusiu, activitats a la Casa de Colònies de la Vall de Boí, activitats esportives des del Club Esportiu Alba i activitats de lleure per a persones amb malaltia mental través del Club Social Airecel.  

Quàlia treballa des d’un punt de vista integral amb la màxima qualitat, combinant l’experiència en el sector de l’alimentació i la restauració col·lectiva amb l’educació en valors a través del lleure. Ofereixen serveis a persones, famílies, entitats, escoles i administracions que se sentin identificades amb els valors del seu projecte. 

Més informació: www.lleurequalia.cat


 
Lluís Nadal
Director Quàlia Cooperativa de Lleure
Llicienciatura biologia
lluis@lleurequalia.cat

A l'Àrea d'Habitatge hi ha tot el parc d'habitatges d'Alba: llar Alba, llar Aleix i la nova llar residència de Sant Martí.

A més, oferim un programa de Suport a la Llar (PSALL) i el Servei d'Atenció Domiciliària tan privat com públic. 

 Pilar Font
Gestora àrea d'habitatge
Llicenciatura psicologia​​​​​​​
pfont@alba.cat

L'Àrea Educativa Terapèutica compren el Centre de Desenvolupament Intantil i Atenció Precoç (CDIAP), l'Escola Alba, el Centre Ocupacional Alba, i el Centre Ocupacional Espígol.

Aquesta nova àrea millorarà la coordinació entre els serveis i el seguiment de les persones gràcies a la nova organització Centrada en la Persona.  

Susanna Samper
Gestora àrea educativa
Llicienciatura educació social - psicopedagogia
ssamper@aalba.cat

L'Àrea de formació i inserció, sota el nom d'Enfoc, desenenvolupa serveis com a Punt Formador Incorpora, el Programa Incorpora, formació interna i externa

També inclou el Centre de Recursos Europeus, voluntariat i el servei de Prelaboral.

 

Mar Escoté
Gestora àrea formació i inserció
Llicenciatura psicologia
mescote@aalba.cat

Gràcies a l'Organització Centrada en la Persona, l'Àrea de Persones i Famílies capacita a les persones per la defensa dels seus drets i la participació en els òrgans de l'entitat. 

També treballem amb les famílies i apostem per implementar l'ètica i els drets de les persones. 

Realitzem projectes de persones i famílies i també de participació, formació i inclusió. 

 

Susanna Samper
Gestora àrea de persones i famílies
Llicienciatura educació social - psicopedagogia
ssamper@aalba.cat