Comptem amb la col·laboració de 555 persones de ciutadania, famílies, professionals i amics que contribueixen amb una aportació econòmica anual per tal d'ajudar a l'entitat a impulsar projectes per a les persones.

Poden ser socis de l'Associacio les persones físiques majors d'edat i les menors emancipades, així com les persones jurídiques públiques o privades, sempre que comparteixin els objectius que persegueix l'entitat. En el cas de persones incapacitades per sentència judicial, però que manifestin la seva voluntat de ser sòcies, serà necessària l'autorització dels seus tutors. 

Com a sòcies les persones tenen dret a :

  • Assistir i participar en les reunions de l'Assemblea Genera - un cop a l'any durant el mes de febrer o març - amb veu i vot.  
  • Ser electors i elegibles per formar part de la Junta de l'Associació.
  • Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'Associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries. 
  • Formar part dels grups de treball.
  • Fer ús dels serveis comuns que l'Associació estableixi o tingui a la seva disposició. 
  • Posseir un exemplar desl estatuts vigents i del reglament de règim intern, si s'escau. 

Consultar i sol·licitar informació. Tota informació es formularà per escrit amb una carta dirigida a la Junta Directiva i en quinze dies se li donarà resposta.

Com a deures i obligacions les persones sòcies han de: 

  • Comprometre's amb les finalitats de l'Associació i participar activament per assolir-les.
  • Contribuir a la sostenibilitat de l'entitat mitjançant el pagament de quotes. 

Qualsevol soci o sòcia pot donar-se de baixa de manera voluntària i en qualsevol moment mitjançant una comunicació escrita dirigida a l'atenció de la presidència de la Junta Directiva i haurà d'estar al corrent dels seus drets i obligacions. D'altra banda, qualsevol soci o sòcia pot perdre la seva condició i ser apartat de l'Associació  en cas de: no haver satisfet de forma reiterada les aprotacions ecònomiques fixades; incompliment de les obligacions derivades per estatuts o per la participació o realització de qualsevol activitat o conducta que atempti contra els interessos de l'Associació i que sigui contrària, perjudiqui o posin en perill els seus objectius. 

Com a soci/a pots desgravar-te les aportacions que fas a la nostra entitat. A través del correu info@aalba.cat pots demanar el teu certificat de donació per a la desgravació fiscal en la Declaració d'IRPF de les aportacions que has realitzat a la nostra entitat durant el darrer any.

OMPLE EL FORMULARI I FES-TE SOCI!

Responsable: ASSOCIACIÓ ALBA
Finalitat: Gestionar la relació amb Alba, i enviament de bulletins i informació comercial que pugui ser d’interès per l’usuari.
Legitimació: El seu consentiment, a través de l’acceptació d’aquestes condicions.
Destinataris: Es cediran dades a tercers en cas de ser necessari per la prestació de serveis.
Drets: Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça info@aalba.cat, adjuntant una còpia del DNI del titular de les dades.
Informació addicional: Per informació més detallada pot consultar la política de privacitat.