Des del 2012 Alba realitza a través de la Xarxa d’Economia Solidària una enquesta anònima a treballadors, clients, socis o voluntaris per conèixer el nivell de satisfacció en diferents aspectes relacionats amb l’àmbit laboral, medi ambiental o social. Per l’entitat és una eina que ens serveix de termòmetre per a veure què s’està fent bé i quines coses són les coses que s’haurien de millorar. Us presentem els resultats del Balanç social corresponents a l’any 2023 (les dades del Balanç Social són sempre de l'any anterior a l'actual).