MOLTES GRÀCIES! HEM ASSOLIT L'OBJECTIU EN MENYS DE 8 HORES!
ESTEM EMOCIONATS PEL SUPORT QUE HEM REBUT! PER UN ENVELLIMENT ACTIU I DIGNE EN UN ENTORN RURAL!

L'Associació Alba i Coop57 fem una crida per cobrir la present emissió de 200 títols participatius per un valor total de 200.000 euros amb l'objectiu de completar les necessitats de finançament per fer realitat la  construcció d'un Centre de recursos i de suports comunitaris per a la vida autònoma i l’envelliment actiu a la Vall del Corb, a la comarca de l’Urgell. 

SIGUES MOTOR DE CANVI!

L'èxit del projecte significarà:

 • Desenvolupar un pol dinamitzador pel territori, inclusiu i obert a la seva gent.
 • Donar resposta a les necessitats bàsiques de la població que hi viu, tant persones grans com joves.
 • Tenir en compte la comunitat implicant els agents que ja existeixen al territori.

El finançament del projecte s'articula al marge del sistema financer convencional, implicant a les persones usuàries, el seu teixit social, les finances ètiques cooperatives, l'administració pública i el conjunt de la societat, oferint-los l’oportunitat de participar i col·laborar en un projecte innovador i de referència en el territori.

El projecte ja està en fase de construcció ja que bona part del finançament ja s’ha assolit, però manca especialment aquesta part amb títols participatius per fer realitat aquest projecte.

 • Emissió, per part de l'associació Alba de 200 títols participatius per valor de 1.000 euros cadascun.

 • Termini de la subscripció: 3 anys.

 • Remuneració: 2,25% anual. Cobrament dels interessos anualment.

 • Capil·laritat: cada persona física o jurídica no podrà adquirir més de 10 títols participatius.

 • Campanya: es podran adquirir títols participatius fins el 20 de febrer de 2022.

 • Assignació: els títols participatius s'assignaran per estricte ordre de petició fins a completar l'emissió.

 • Devolució anticipada i garanties: es podrà sol·licitar anticipadament el retorn del capital subscrit en qualsevol moment. Comportarà la pèrdua dels interessos generats durant l’any en curs.

 • Garanties: Coop57, SCCL garanteix el 80% de l'operació.

 • Coordinació i gestió: la coordinació i gestió dels títols participatius anirà a càrrec de Coop57, sccl, una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris.

 

UN PROJECTE AMB IMPACTE SOCIAL, CULTURAL I ECONÒMIC PER LA VALL DEL CORB


El projecte persegueix la construcció d'un Centre de recursos i de suports comunitaris per a la vida autònoma i l’envelliment actiu en un entorn rural de la Vall del Corb. La consecució d'aquest projecte provocaria un clar impacte positiu pel territori i per les seves persones. Un territori extens amb petits pobles aïllat on hi viuen un alt percentatge de persones grans que viuen soles a casa seva i allunyades dels serveis bàsics ubicats al nuclis més grans com Tàrrega.

L’any 2006 a la població de Sant Martí de Maldà es va iniciar la construcció d’una residència que va quedar finalment a mig fer deixant un esquelet abandonat al bell mig de camps d’ametllers. Ara 15 anys més tard tornem a donar vida a aquest edifici per convertir-lo en un Centre de Recursos per la vida autònoma i l’envelliment actiu i que estarà format per diferents espais i serveis per donar resposta a diferents necessitats del territori.

 • El projecte es planteja com un model d’acolliment residencial innovador, obert a la comunitat i inclusiu, que esdevingui un pol dinamitzador pel territori i la seva gent a nivell social, cultural i econòmic.
 • Que doni resposta a les necessitats bàsiques de la població que hi viu: A la gent gran, principalment, o persones amb discapacitat en procés d’envelliment oferint recursos residencials i serveis bàsics de qualitat per viure la vellesa de manera digne i activa, i amb els suports necessaris per seguir vivint, si ho volen, a casa seva. Però també generant oportunitats de futur i de feina per als joves que actualment es veuen obligats a marxar.
 • I tot això tenint en compte la comunitat, els agents que ja existeixen al territori i implicant a col.lectius diversos com infants, joves, persones amb discapacitat, o associacions.

L’equipament multifuncional de Sant Martí neix per donar resposta a diferents necessitats del territori:

 • Espai de Llar-Residència per a persones amb discapacitat amb grans necessitats de suport que donarà resposta a les llistes d’espera i a possibles situacions d’urgències de persones amb els pares molt grans i que necessitaran una plaça a curt termini. Per aquesta raó, l’equipament estarà dotat de noves tecnologies que ajudaran als i les professionals i fomentaran l’autonomia de les persones.
 • Servei de Centre Ocupacional amb una capacitat de 24 persones amb discapacitat intel.lectual des d’on es treballa l’autonomia de les persones i l’aprenentatge cap a una vida independent, comunitària i inclusiva.
 • Espais snoezelen d’estimulació multisensorial: espais habilitats per a què totes aquelles persones que tenen alguna discapacitat, persones grans o amb demència o una altra malaltia puguin interactuar amb el medi mitjançant l’estimulació dels sentits a diferents nivells. Es treballa també la relaxació i molts altres aspectes que beneficien la salut i la qualitat de vida de les persones.
 • Centre de dia SAIAR amb servei de menjador: pretén garantir una sèrie de necessitats bàsiques i de socialització a persones grans a partir d’activitats terapèutiques i d’oci, servei de menjador al migdia i seguiments mèdics. S’adaptarà el centre a l’àmbit rural oferint una major flexibilització a nivell de transport i d’assistència personalitzada.
 • Servei d’Atenció Domiciliària: Dirigit a persones grans que viuen soles, però també a famílies que necessitin un suport a casa per tenir a càrrec una persona amb discapacitat i/o amb mobilitat reduïda o per qualsevol altre tipus de necessitat especial. Permetrà garantir el desenvolupament de les activitats habituals de la persona a casa seva a partir d’oferir-li els suports que necessita.
  • Servei de suport assistencial.
  • Servei de neteja.
  • Servei de bugaderia.
  • Servei de menjar a domicili.
  • Servei d’acompanyaments mèdics.
 • Zones verdes i jardins sensitius: el centre de recursos comptarà amb diversos espais verds pel gaudi i de lleure per fomentar al socialització i la companyia entre persones que viuen a la Llar o que fan ús dels serveis . Alguns d’aquests espais seran privats pels residents i d’altres com els jardins sensitius situats a la zona exterior estaran oberts a tot el públic. La voluntat es dinamitzar aquests jardins i convertir-los en espais de salut i d’atracció a un turisme de proximitat.
L'IMPACTE DEL PROJECTE EN XIFRES:
La consecució d'aquest projecte provocarà un clar impacte social positiu pel territori i per les seves persones. Aquestes són algunes de les xifres estimades:
 • Llar Residència: 24 places
 • Centre Ocupacional: 24 places
 • Centre de Dia: 20 places
 • Contractacions de Servei d’Atenció Domiciliària: 100 usuaris mensuals
 • Serveis puntuals del Servei d’Atenció Domiciliària anuals: 1500 serveis anuals.
 • Participació a les sales multisensorials: 750 participants anualment.
 • Visitants als jardins inclusius: 2000 visitants anuals.
 • Creació de llocs de treball: 20 llocs de treball per a joves, dones i persones amb discapacitat.

IMPACTE A NIVELL MEDI AMBIENTAL

En primer lloc, el fet de recuperar i donar vida a una estructura en estat d’abandó i deteriorament suposa un impacte positiu a nivell paisatgístic per la zona i pel mateix poble de Sant Martí.
La nova reconstrucció de l’edifici s’ha pensat amb una mirada respectuosa y sostenible. Pensant en un edifici integrat en el paissatge, energèticament eficient, amb la creació d'una coberta verda, un mobiliari i iluminació sostenible i el disseny d'un sistema de gestió integral de l'aigua.
 

FASE 2: RESIDÈNCIA DE GENT GRAN

L’Ajuntament de Sant Martí ha atorgat a l’Associació Alba una subvenció de 30.000€ per la redacció del projecte bàsic i executiu de la fase 2 del projecte: l’annexió a l’equipament d’una residència per a gent gran. Aquest projecte es treballarà conjuntament amb el consistori durant l'any 2022.