Expliquem a les persones les diferents formes de viure que existeixen i fomentem la seva autonomia perquè puguin prendre les seves pròpies decisions i fer realitat el seu projecte de vida.

 

Els objectius d'aquest projecte són: 

•  Respectar i promoure el dret de la persona a viure de forma autònoma.

•  Donar resposta a les necessitats d’habitatge de totes les persones de l’Associació Alba.

• Aprendre a viure de forma independent.

Per aconseguir-ho hem creat dos recursos diferents: el vídeo "Maneres de viure i  la guia "Un pas més".

 

MANERES DE VIURE

Al vídeo "Maneres de viure" s'explica en primera persona  les diferents formes de vida que existeixen actualment (sola, en família, en una llar residència, amb suport a la llar, etc.) a través del testimoni de persones vinculades a l'entitat. Un cop el participant decideix quina és la manera de viure que més li interessa fa un taller amb la mateixa persona protagonista del video.

UN PAS MÉS

Aquesta guia és un recull de sis tallers diferents per aprendre activitats de la vida diària. 

Hi ha una primera part on s'hi inclou reflexions personals en relació a la vida autònoma: amb qui vull viure, a on, de què disposo per poder fer-ho, quins suports puc necessitar…

Després d'aquest primer qüestionari, hi ha un apartat per definir un pla de treball individual on s'especifiquen els objectius i es temporalitza el temps que tardarem a fer-ho. A partir d'aquest moment, hi ha un recull dels tallers  que la persona podrà fer tots en conjunt o només aquells que s'ha vist que necessita reforçar. Els tallers que apareixen al a guia són:

  • Taller de feines de la llar 
  • Taller de rentadora
  • Taller de planxa 
  • Taller d’economia 
  • Taller de compra 
  • Taller de cuina 
  • Taller de medicació