• Augment de la concentració i l’atenció
  • Relaxació física i mental
  • Disminució de les conductes agressives
  • Desenvolupament dels sentits de la vista, el tacte i l'oïda
  • Identificació de la relació entre causa i efecte
  • Sensació de seguretat i calma
  • Foment de la comunicació i de les interaccions socials
  • Augment de la consciència de l’entorn
  • Millora de la coordinació i la motricitat gruixuda
  • Promoció del desenvolupament cognitiu