L’equip directiu és l’òrgan que treballa de forma ètica, solidaria i participativa buscant la innovació i fomentant l'emprenedoria dels equips de treball per apoderar les persones. 

Treballem amb un model organitzatiu flexible, adaptatiu i àgil en presa de decisions. Desenvolupem els eixos estratrègics marcats. Està integrat per la directora i els referents de les l'Àrees del Grup. 
 

Maite Trepat
Directora Gerent del Grup Alba
Llicienciatura en INEF
mtrepat@aalba.cat