L'Àrea de serveis comuns ofereix servei transversal a totes les àrees del Grup Alba. Està dividit en administració, economia i finançament, gestió integral (Transport, espais, informàtica), comunicació i captació de fons, processos i qualitat, RSO - ètica d'alba.

 


Núria Castellà
Referent Serveis Comuns
Llicenciada en ciències i tecnologia dels aliments
ncastella@aalba.cat

- Administració: Cristina Miró, llicenciada en educació especial. cmiro@aalba.cat

- Economia i finançament: Esther farreny, llicenciada en ADE. efarreny@aalba.cat
- Comunicació: Anna Homs, llicenciatura en periodisme. ahoms@aalba.cat
- Gestió integral:
· Informàtica: Xavi Plana, PFII Desenvolupament apliacions informàtiques. xplana@aalba.cat
· Gestió espais i transport: Xavi Marco, Diplomatura arquitectura tècnica. xmarco@aalba.cat