• Emissió, per part de l'associació Alba de 200 títols participatius per valor de 1.000 euros cadascun.

  • Termini de la subscripció: 3 anys.

  • Remuneració: 2,25% anual. Cobrament dels interessos anualment.

  • Capil·laritat: cada persona física o jurídica no podrà adquirir més de 10 títols participatius.

  • Campanya: es podran adquirir títols participatius des del 28 de gener fins el 20 de febrer de 2022.

  • Assignació: els títols participatius s'assignaran per estricte ordre de petició fins a completar l'emissió.

Devolució anticipada i garanties

Es podrà sol·licitar anticipadament el retorn del capital subscrit en qualsevol moment. Comportarà la pèrdua dels interessos generats durant l’any en curs.

Garanties: Coop57, SCCL garanteix el 80% de l'operació.

Coordinació i gestió

La coordinació i gestió dels títols participatius anirà a càrrec de Coop57, sccl, una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris.