El 2014 firmem un conveni amb el CC del Pallars Jussà amb l’objectiu d’ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones del Pallars. Alba Jussà es constitueix com a cooperativa l’any 2019.
Més informació