Som un centre educatiu concertat amb el Departament d'Educació que atén a infants i joves amb necessitats educatives especials en edats compreses entre els 3 i els 21 anys. Potenciem a través de diferents programes l'estimulació multisensorial.

Volem ser una escola de màxima qualitat pedagògica on els nostres alumnes siguin partícips del procés potenciant al màxim l'autonomia personal i la integració social. 

Donem una resposta educativa adequada a les necessitats de cada alumne per mitjà d'un programa curricular adaptat.

Des de l'escola propiciem la inclusió dels nostres alumnes en entorns ordinaris. Per això comptem amb diferents tipus d'escolarització:

 • Escolaritat compartida: l'infant o jove assisteix uns dies a l'escola ordinària i uns altres dies a l'Escola Alba.
 • Escolaritat a temps total: l'infant assisteix tots els dies a l'Escola Alba.

Els nivells educatius que impartim són:

 • Educació infantil
 • Educació primària
 • ESO
 • FOL ( Formació i Orientació Laboral)
 • PPT (Prepara't Per Treballar)
 • PAQPI en auxiliar de restauració en centres hotelers

Els nostres objectius:

 • Potenciar les competències, els coneixements, les capacitats, i les actituds per esdevenir persones responsables, autònomes i integrades socialment.
 • Estem treballant i formant els nostres professionals per a impulsar programes d'estimulació multisensorials i en filosofia Snoezelen.
 • Dissenyar estratègies d'actuació personalitzades, perquè cada alumne desenvolupi les seves capacitats durant l'etapa educativa obligatòria i post obligatòria.
 • Treballar conjuntament amb les escoles ordinàries i altres serveis educatius en la inclusió de les persones amb necessitats educatives especials.

Serveis que oferim:

Serveis escolars:

 • Transport
 • Menjador
 • Activitats extraescolars
 • Activitats de lleure: colònies, excursions, sortides
 • Natació
 • Activitat física
 • Caninoteràpia
 • Equinoteràpia

Serveis específics:

 • Logopèdia
 • Fisioteràpia
 • Atenció psicològica i/o psiquiàtrica
 • Assistència social
 • Assessorament psicopedagògic a famílies i professionals
 • Tallers i xerrades divulgatives entorn al món de la discapacitat
 • Tallers adreçats a pares d'alumnes amb necessitats educatives especials
 • Centre formador d'estudiants en pràctiques

Equip de professionals:

Equip psicopedagògic: gestiona, elabora i planifica les tasques educatives

 • 6 mestres d'Educació Especial i/o Pedagogia Terapèutica
 • 3 educadores
 • 1 logopeda
 • 1 fisioterapeuta

Monitors de menjador i lleure: Gestionat per Quàlia, serveis educatius i de lleure de l'Associació Alba.

Equip tècnic:

 • Psicòleg
 • Treballadora social
 • Psiquiatre