Alguns exercicis que pots realitzar amb aquest material.