1. Assessorat per un professional.

Abans de la utilització de la sala cal haver tingut una entrevista personal amb alguns dels professionals de l'Activitat Física i la Salut. Els professionals són les úniques persones autoritzades per assesorar l'ús dels diferents aparells de la sala i prescriure els exercicis.

Per a més informació contacta amb:
Anna Balp: abalp@aalba.cat   /   Anna Balagueró: abalaguero@aalba.cat


2. Equipa't adequadament.

Cal vestir roba esportiva i portar calçat esportiu net. És obligatori l'ús de tovallola per cobrir les màquines i aparells que s'utilitzin.


3. La sala és cosa de tots.

És obligatori fer un bon ús de les màquines i de les peses. En cas de dubte, consultar al professional. És obligatori complir les indicacions i consells dels tècnics.


4. Desa cada cosa al seu lloc i desinfecta.

Cal retornar el material al seu lloc i deixar la sala tal i com l'heu trobat. Cal desinfectar totes les màquines i aparells que s'hagin utilitzat.